Personuppgiftshantering


GDPR – ASSIST ASSIST hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).

På Assist har vi ett personuppgiftsombud, Adam Siewer, du når personuppgiftsombudet på info@assist.se Tveka inte att höra av dig om du har några frågor!


ASSIST sparar personuppgifter enligt följande principer • Laglighet - Får vi spara detta? • Ändamålsbegränsning - Behöver vi dessa uppgifter? • Uppgiftsminimering - Vi sparar så lite som möjligt. • Korrekthet - Vi sparar rätt uppgifter. • Lagringsminimering - Vi sparar så kort tid som möjligt. • Integritet och konfidentialitet - Bara personal som behöver informationen har tillgång till den.


Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter sker årligen.


Du har när som helst rätt att radera alla personuppgifter som behandlas av Assist med undantag av följande situationer (kontakta info@assist.se för att radera uppgifter):


• Ett pågående ärende med kundtjänst. • En pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats. • Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte.


Här är en lista på alla personuppgifter vi sparar på ASSIST, vem som har tillgång till uppgifterna, varför vi sparar, vad vi sparar samt hur länge vi sparar!


Vi sparar personuppgifter i vårt affärsystem ”Specter”. Varför: Uppgifterna används om du handlar online samt i någon av Assists butiker. Vad: Uppgifter som krävs för att genomföra ett köp. Namn, adress, leveransadress, mailadress, telefonummer, personnummer samt ev bankuppgifter. Vem har tillgång: Personal som arbetar med webleveranser, webansvarig, klubbansvarig, ekonomiansvarig samt VD. Hur länge: Vi sparar dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte enl bokförningslagen i sju år.


Vi sparar personuppgifter i vår webshop ”assist.se”. Varför: För att förenkla för kunden. Dessa uppgifter används både när du handlar, samt om du kanske registrerar sig som medlem på assist.se eller som medlem i en sammarbetsförening. Vad: Uppgifter som krävs för att logga in, användarnamn samt mailadress, eventuellt även föreningstillhörighet. Vi sparar även uppgifter för att underlätta nästa köp såsom namn, adress, leveransadress, mailadress, telefonnummer samt eventuellt personnummer. Vem har tillgång: Personal som arbetar med webleveranser, webansvarig, klubbansvarig, ekonomiansvarig, butikschef samt VD. Hur länge: Hör vi inget från dig raderas du efter 24 mån, du raderas inom en månad på egen begäran.


Vi sparar personuppgifter som används vid mailutskick med ”Mailchimp”. Varför: Om du tackat ja till vårt nyhetsmail, skickar vi mail med erbjudanden och nyheter. Vad: Mailadress samt namn. Vem har tillgång: Webansvarig, butikschef samt VD. Hur länge: Om du avregistrerar dig (klicka på avregistrera i mailet du fått) upphör utskicken omedelbart, dina uppgifter raderas inom 12 månader, dina uppgifter raderas även inom en månad på egen begäran.


Vi sparar personuppgifter för att hantera ”Kundtjänst”. Varför: För att kunna hantera klagomål, garantiärenden rörande produkter samt support via e-post, telefon och/eller sociala medier. Vad: Namn, telefonnummer och mailadress. Vem har tillgång: Webansvarig, personal som arbetar med webleveranser,butikschef samt VD. Hur länge: Vi sparar kundtjänstärenden i 12 månader.


Vi sparar personuppgifter för att hantera vår chattfunktion ”Drift”. Varför: För att kunna hantera klagomål, garantiärenden rörande produkter samt support via vår chattfunktion. Vad: Namn och mailadress. Vem har tillgång: Webansvarig, samt personal som arbetar med chatten. Hur länge: Vi sparar kundtjänstärenden i 12 månader.


Vi sparar personuppgifter för att hantera leveranser. ”Unifaun, DHL, Schenker & My Pack”. Varför: För att kunna leverera webordrar. Vad: Namn, adress, leveransadress, mailadress samt telefonnummer. Vem har tillgång: Webansvarig, personal som arbetar med webleveranser, butikschef samt VD. Hur länge: När uppgifterna inte längre behövs raderas dom av speditören.


Vi sparar personuppgifter i vårt faktureringssystem ”Svea Ekonomi”. Varför: Uppgifterna används när vissa kunder/föreningar handlar online eller i någon av våra butiker mot faktura. Vad: Uppgifter som krävs för att genomföra ett köp, namn, adress,leveransadress, mailadress, telefonnummer, personnummer ev bankinformation samt vad kunden har handlat. Vem har tillgång: Personal som arbetar med webleveranser, klubbansvarig, ekonomiansvarig samt VD. Hur länge: Vi sparar kundens personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte enl bokförningslagen i sju år.

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.