ILÄGGSSULOR & STÖD

Customise your new floorball shoes!

Geldämpande sulor som reducerar pronation/supination med mera.
Här hittar du även hjälp för dina hälproblem!